El Museu es situa en el conjunt d’edificis dels antics dipòsits i tallers de reparació de locomotores a vapor de Vilanova i la Geltrú. La singularitat del museu no sols s’accentua per la seva esplèndida i valuosa col·lecció de vehicles de vapor sinó també per estar emplaçada en una notable reunió d’arquitectura ferroviària de finals del XIX i principis del XX. L’objectiu plantejat per al nou complex museístic és mantenir el caràcter unitari del conjunt encara que els diferents edificis es presentin amb característiques formals diverses i alhora es mostrin al visitant com un conjunt coherent, expressió d’un passat històric. En definitiva transformar l’ordre productiu per un altre de caràcter divulgatiu i expositiu. S’ha rehabilitat i s’ha realçat el patrimoni existent així com s’han construït noves arquitectures que dialoguen harmònicament entre elles. Les principals intervencions han estat:
Recuperació de la nau central i dels tallers de reparació accentuant el seu caràcter industrial i d’ espai expositiu. A manera d’edifici complementari a la nau taller s’ha construït un annex que completa la seqüència espacial del conjunt, albergant l’àrea educativa i d’exposicions temporals.

En l’edifici de la Rotonda s’ha actuat consolidant les cobertes i restaurant tots aquells elements ornamentals d’interès. S’ha rehabilitat el conjunt amb noves instal·lacions i es preveu en el futur una ampliació de la mateixa per a protegir les locomotores històriques, avui exposades a la intempèrie.

Client:

Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ADIF, Ministerio de Fomento de España i Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 


Situació:

Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Data:

2009-2022

Superfície:

4.990 m2 + 12.700 m2

Arquitectes:

Jordi Roig

Arquitecte Director de Patrimoni d’ADIF:

Jose Ramón Pastor

Col·laboradors:

Bernat Riera, Mireia Mares, Ines Rivaya, Alba Platero, Julia Solà, Pepe Ramos, Alfredo Martinez i Laura Alconero.

Aparellador:

Joan Olona

Equip:

COTCA SA, Bis Arquitectes, (Estructures)
David Camacho, BT1 enginyeria (enginyers)
Societat Organica (consultor ambiental)

Construcció:

Acciona Sorigue i Vilor

Fotografia:

José Hevia

Ves al contingut