L’objecte de l’encàrrec es dur a terme la rehabilitació integral de l’edifici d’oficines del carrer Balmes 49, construït pels arquitectes Josep. Mª Fargas i Enric Tous l’any 1967, mantenint el usos originals d’oficines, local a planta baixa i aparcament, sense increment de sostre d’acord amb la normativa actual. Els dos reptes a assolir seran: a l’interior aconseguir uns espais d’oficines adaptats als nous requeriments tecnològics i funcionals contemporanis, i al l’exterior, amb les substitucions de les façanes, aconseguir una nova presencia que pren com a referència els trets diferencials de les obres al Eixample Barcelonès Aquesta nova façana havia de ser tecnològica, lleugera i alhora mantenir el gruix i l’ombra i establir un diàleg harmònic amb la resta del paisatge urbà, característic del centre de la ciutat.

Les obres endrecen les plantes tot mantenint el nucli millorat de comunicacions. Les plantes seran diàfanes i es podran adjudicar en diferents formats. Les instal·lacions així com l’envolupant també cerquen millor el comportament climàtic, ser eficients i de fàcil manteniment. La simple disposició de franges verticals de vidre que es dobleguen amb profunditat atorguen a la façana principal qualitats perceptives i materials de caterètiques fins i tot oposades: transparència, reflexes i opacitats segons la incidència de la llum solar o artificial. La solució per la façana interior adopta una estratègia diferenciada: regular la llum amb gelosies cap al sud-est i mimetitzar-se amb les galeries típiques dels interiors d’illa Barcelonesos.

Client:

Ingenieria de Encofrados y Servicios sl

Situació:

carrer Balmes 49, Barcelona

Data:

2009-2014

Superfície:

3.885 m2

Arquitectes:

Jordi Roig, Eduard Gascón

Col·laboradors:

Lupe Alvarez (ass), Elies Rull, Gilberto Perez, Josep Castillo.

Aparellador:

Vicenç Galiana

Equip:

Crack Ingenieria Catalana sl (Estructures)
PGI grup , (enginyers)
Xavier Ferrés (façanes)

Construcció:

Vias y Construcciones SA

Fotografia:

José Hevia

Ves al contingut