L’edifici modular construït es situa en una illa rectangular de l’eixample de Torelló on el planejament preveu 4 edificis de la mateixa volumetria que es disposen també obligatòriament en una mateixa posició i distància a carrer i veïns. El programa es desenvolupa en un edifici de 4 plantes amb un esquema de 9 habitatges per planta amb corredor de accés central, una part dels habitatges disposats a sud mirant al carrer i la resta dels habitatges orientats a est, oest i al pati d’illa.
L’edifici s’aixeca sobre un basament que permet protegir els habitatges de planta baixa i donar ventilació natural mitjançant conductes interiors al forjat sanitari per afavorir el tiratge dels patis de servei, de forma que s’ha aconsegueix una ventilació creuada en la totalitat de les vivendes.
El mòdul del habitatge s’organitza en dos àmbits: zona de dia i zona de nit, comunicats per un petit espai de rebedor a la entrada a l’habitatge. El distribuïdor de la zona de nit on s’ha situat un petit pati de ventilació en forma de tiratge i assecatge de la roba. te a més funcions pròpies de espai de rentat, assecat i planxa.
El sistema constructiu compagina la construcció dels fonaments i murs de contenció amb formigó armat i un sistema modular i industrialitzat empleat en la resta de les plantes per posteriorment realitzar l’assemblatge dels mòduls i finalització els treballs de remats i unions de mòduls a obra.

Client:

Generalitat de Catalunya INCASOL

Situació:

Sector El Castell a Torelló, Barcelona

Data:

2007-2009

Superfície:

3.150 m2

Arquitectes:

Jordi Roig, Eduard Gascon

Col·laboradors:

Mireia Mares, Alba Platero, Norberto Diaz

Aparellador:

Jordi Torrents i Vicenç Galiana

Equip:

CRACK Enginyeria Catalana sl, (Estructures)
Font i Armengol enginyers sl (enginyers)

Construcció:

Ute PRHO SA-Modultec sl

Fotografia:

José Hevia

Ves al contingut