Els terrenys on s’ha construït el nou Centre Tecnològic de Manresa, CTM – EURECAT es situen al sector anomenat Parc Tecnològic del Bages, al nord de la ciutat de Manresa. El seu emplaçament garanteix una immillorable centralitat respecte a tot el pla del Bages així com una molt bona connectivitat amb els eixos d’infraestructures viaris de la resta del territori català.

L’estratègia principal per resoldre l’extens i complex programa del centre d’investigació i dotar a tots els espais de treball, de semblants condicions de confort, es determina perforant amb un seguit de tres patis emplaçats transversalment a la directriu principal de l’edifici. Un sostre de lamel·les situat als patis permet regular el grau d’il·luminació  i controlar l’enlluernament a l’interior dels laboratoris i espais de treball. A la capçalera de tot el conjunt, un espai de transició a mode de gran pali o umbracle anticipa i representa l´accés principal.
Una estructura de grans llums de formigó armat posttesat resol de la manera més òptima l’organització dels diferents programes. També ha estat objecte d’estudi i implantació de sistemes passius implícits en la pròpia concepció de l’edifici per tal de minimitzar la seva despesa energètica. Així doncs i com a més representatius, la doble pell de les façanes i un sistema de tubs canadencs ofereixen la possibilitat, tant de regular l’aportació de temperatura com d’aprofitar la gran inèrcia tèrmica del sol per tal d’aconseguir eficiència econòmica i de confort.

Les façanes de l’edifici estan formades per una pell principal de vidre i una membrana secundària que resol la protecció solar en les èpoques d’intens calor. Aquesta darrera està formada per unes safates de planxa metàl·lica perforada i estirada que aconsegueixen, d’una banda un increment de l’aprofitament del material (en un 60% superior), d’altra banda dona protecció solar quan el sol va més alt i permet l’entrada de llum quan aquest està més baix. Com si es tractés de les escates d’un peix, l’edifici respira i es protegeix de l’entorn més immediat a través de la seva pell.

Finalment l’edifici ancorat en el terreny, no pretén  camuflar-se en el paisatge sinó establir un diàleg harmònic amb el mateix i permetre en un futur no molt llunyà completar-se amb l’edifici torre annex i la resta del Parc Tecnològic.

Client:

Eurecat Centre Tecnològic

Situació:

Manresa, Barcelona

Data:

2010-2014

Superfície:

11.800 m2

Arquitectes:

Jordi Roig, Eduard Gascón

Col·laboradors:

Lupe Alvarez (ass), Mateu Subirà, Inés Rivaya, Alba Platero.

Aparellador:

Vicenç Galiana

Equip:

Bis Arquitectes (Estructures)
PGI grup , (enginyers)
Societat Orgànica (consultor ambiental)
Xavier Ferrés (façanes)

Construcció:

UTE Calaf-Teyco-Soler

Fotografia:

José Hevia

Ves al contingut