Font Rubi és una urbanització a prop de la població de Camprodon a la província de Girona. Aquesta petita casa de vacances ve definida no només pels condicionants comuns a aquest tipus de projecte: la geometria del solar, l’orientació… sinó també per dues màximes. L’edificació serà de fusta amb un pressupost molt ajustat i es construirà de manera semiindustrialitzada per agilitzar els terminis de lliurament. Sota aquestes premisses, el projecte s’idea com a refugi de muntanya: un cottage de pocs metres, gairebé dues autocaravanes d’acampada, de baixa tecnificació. El solar presenta una geometria de forma trapezoïdal, estreta i llarga amb un fort pendent del 20% i un desnivell absolut de 14m i amb frondosa vegetació destacant una sequoia de grans dimensions a la part inferior, una sèrie de roures al nivell intermedi i 4 avets al superior. El volum se situa a mitja vessant, talant el menor nombre d’arbres. Es decideix així, minimitzar l’excavació compensant l’extracció de terres amb la reposició de les mateixes. Prefabricar la casa i minimitzar els mitjans auxiliars a la construcció in situ va ser un altre repte. El projecte es va idear per ser executat en un taller especialitzat, en forma de mòduls bidimensionalment i amb mesures optimitzades per al transport i la posada en obra. Constructivament, la casa se sustenta sobre uns murs d’entramat lleuger de pi, amb muntants separats per optimitzar els taulers d’arriostrament, farcits d’una capa gruixuda d’aïllament natural i revestits també a l’exterior per una façana ventilada de fusta encadellada.

Client:

Privat

Situació:

Fint Rubi, Camprodón, Girona

Data:

2014-2015

Superfície:

110 m2

Arquitectes:

Jordi Roig, Marc Mogas

Aparellador:

Vicenç Galiana

Equip:

Andreu Ibañez, (Estructures)

Construcció:

ARQUIMA

Fotografia:

José Hevia

Ves al contingut